Voorwaarden

AANMELDPROCEDURE
   • Deelnemers dienen zich aan te melden via de website: kleinmaarfijn.org
   • Deelnemers ontvangen een bericht waarin staat of het maximum of minimum aantal deelnemers wel/niet is bereikt.
   • Deelnemers ontvangen een inschrijfformulier en een factuur voor de totale reissom.
   • Na ontvangst van de betaling is de boeking definitief.
   • 8 weken vóór aanvang van de reis ontvangen deelnemers digitaal:
   1. Het programma van de reis.
   2. Een calamiteitenformulier. Graag dit calamiteitenformulier afdrukken, invullen, meenemen en inleveren voor aanvang van de reis bij de reisbegeleiders.
PERSOONLIJKE INFORMATIE
   • Deelnemers verplichten zich alle gevraagde relevante informatie te verstrekken.
   • Bijzonderheden over de lichamelijke en/of geestelijke toestand die voor de reisbegeleiders en medereizigers van belang zijn voor een goede uitvoering van de reis, moeten vooraf, vóór de definitieve boeking worden medegedeeld aan de organisatie.
VERZEKERINGEN
   • Wij adviseren deelnemers een Reis- en Annuleringsverzekering af te sluiten.
   • Vanwege het carpoolen wordt een Inzittendenverzekering zeer op prijs gesteld.
   • Een lidmaatschap van de ANWB met Vervangend vervoer Europa, heeft de voorkeur.
   • Voor campers en aanhangwagens heeft u, ook voor een reis in het buitenland, een Kampeerauto- of Aanhangwagen Service Buitenland nodig.
   • De Ziektekostenverzekering dient geldig zijn voor deze reis en deelnemers dienen in het bezit zijn van de European Health Insurance Card.
   • De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig rijbewijs, – groene kaart, -paspoort en bewijzen van vaccinaties.
AANSPRAKELIJKHEID
   • Deelnemers zullen de organisatie/ reisbegeleiders niet aansprakelijk stellen voor enig letsel of ziekte ontstaan voor, tijdens of na de reis en/of bij overmacht dan wel in geval van enige schade of ontvreemding.
OVERIGE INFORMATIE/BEPALINGEN
   • De reisbegeleiders zijn vrijwilligers.
   • De reisbegeleiders zorgen voor de uitvoering van de reis overeenkomstig de informatie die op de website is te lezen.
   • De reisbegeleiders bieden hulp en bijstand bij moeilijkheden.
   • Het verdient aanbeveling om het vervoermiddel ruim vóór vertrek een servicebeurt/vakantiecheck te laten geven.
   • Deelnemers dienen zich correct te gedragen.
   • Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, dan geeft dit geen recht op schadevergoeding.
   • Bij de informatie van campings wordt soms vermeld dat er Wifi aanwezig is:
    constante- werking en snelheid van draadloos Internet zijn niet gegarandeerd.
AKKOORDVERKLARING

Door het voldoen van de reissom gaan deelnemer(s) akkoord met de hier boven beschreven bepalingen c.q. spelregels van deze door Frans en Mirjam Kramer georganiseerde groepsreis door de Franse en Belgische Ardennen in de periode 22 mei – 16 juni 2024 en in de periode 21 augustus – 11 september 2024.

Inschrijven

2 + 15 =

Contact

9 + 8 =